Make your own free website on Tripod.com

      

GENEL MÜDÜRLÜKLER


    Afet İşleri Genel Müdürlüğü

  287 26 80

    Ağaç İşleri Genel Müdürlüğü

  212 56 00

    Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

  212-586 64 74  

    Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü

  231 70 00

    Bağ-Kur Genel Müdürlüğü

  230 05 10

    Basın Yayın Enformasyon

  467 11 80

    Çalışma Genel Müdürlüğü

  431 36 72

    Çay İşletmeleri Çay-Kur

  464-213 02 41

    Çevre Kirliliği Genel Müdürlüğü

  342 27 79

    Çevre Koruma Genel Müdürlüğü

  242 27 53

    Çimento Sanayi Genel Müdürlüğü

  287 92 92

    Çocuk Esirgeme Kurumu

  310 24 60

    Demir ve Çelik İşletmeleri

  435 49 00

    Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğü

  212 46 33

    Denizcilik İşletmeleri

  244 08 61

    Denizcilik Müsteşarlığı

  212 80 60

    Devlet Demir Yolları İşletmesi

  309 05 15

    Devlet Hava Meydanları

  212 61 20

    Devlet İstatistik Genel Müdürlüğü

  417 64 40

    Devlet Malzeme Ofisi

  417 53 00

    Devlet Planlama Teşkilatı

  230 87 20

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

  212 41 79

    Dış Ticaret Müsteşarlığı

  212 88 00

    Diyanet İşleri Başkanlığı

  425 66 11

    Elektrik Etüd İdaresi

  287 33 80

    Elektromekanik Sanayi

  346 06 75

    Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü

  417 41 00

    Emniyet Genel Müdürlüğü

  417 30 00

    EximBank Genel Müdürlüğü

  417 44 13

    Fiskobirlik Genel Müdürlüğü

  454-216 11 00

    Gelirler Genel Müdürlüğü

  311 12 53

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

  311 39 60

    Gübre Sanayi Genel Müdürlüğü

  212 60 80

    G. Anadolu Geliştirme Prj. İdaresi

  445 02 15

    Gümrük Müsteşarlığı

  306 80 00

    Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

  431 42 86

    HAVAŞ Genel Müdürlüğü

  212-663 55 00

    Hazine Müsteşarlığı

  212 50 00

    Hazine ve Dış Ticaret

  212 87 53

    İller Bankası Genel Müdürlüğü

  310 31 41

    İş ve İşçi Bulma Kurumu

  425 21 80  

    Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı

  439 99 16

    Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü       

  212 49 95

    Karayolları Genel Müdürlüğü

  419 14 30

    Maden Tetkik Arama Enstitüsü

  287 34 30

    Makina Kimya Endüstrisi

  212 66 80

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü

  359 75 45

    Milli Emlak Genel Müdürlüğü

  417 39 91

    Milli Güvenlik Kurulu

  285 74 50

    Milli İstihbarat Teşkilatı

  344 75 00

    Milli Parklar ve Av İdaresi

  222 51 40

    Milli Piyango İdaresi

  417 91 00

    Milli Prodüktivite Merkezi

  467 55 90

    Orman Genel Müdürlüğü

  212 63 00

    Orta Öğretim Genel Müdürlüğü

  425 30 97

    Özel Öğretim Kurumları

  223 99 26

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

  441 60 71

    Patent Enstitüsü

  419 02 42

    Petrol İşletmeleri

  435 51 45

    PTT-Posta Telgraf Telefon

  311 11 11

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

  231 05 46

    Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü

  435 64 40

    Savunma Sanayi Müsteşarlığı

  417 23 26

    Seka Genel Müdürlüğü

  262-325 92 70

    Sermaye Piyasası Kurulu

  212 62 80

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

  212 46 35

    Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

  426 61 15

    Sosyal Güvenlik Kurumu

  425 05 26

    Sosyal Sigortalar Kurumu-SSK

  431 88 00

    Spor Toto Genel Müdürlüğü

  435 51 20

    Tarım Kredi Kooperatifleri

  212 66 30

    Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

  318 35 90

    TARİŞ Genel Müdürlüğü

  232-421 14 72

    TEKEL Genel Müdürlüğü

  212-533 19 00

    Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü

  212 60 10

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

  266 76 80

    Toprak Mahsülleri Ofisi İdaresi

  417 44 00

    Turizm İşletmeleri

  223 54 48

    Turizm Tanıtma Genel Müdürlüğü

  212 83 00

    TÜBİTAK Genel Müdürlüğü

  467 36 57

    Türk Motor Sanayi

  212 78 30

    Türk Patent Enstitüsü

  419 02 30

    Türk Petrolleri Genel Müdürlüğü

  286 91 00

    Türk Standartlar Enstitüsü

  417 83 30

    Türk Uçak Sanayi

  285 46 00

    Türk Telekomünikasyon

  555 10 00

    Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

  287 15 29

    Türkiye Elektrik Kurumu

  341 31 00

    Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi

  229 15 73

    Türkiye Radyo ve Televizyon-TRT

  490 43 00

    Türkiye Şeker Fabrikaları

  435 98 15

    Vakıflar Genel Müdürlüğü

  431 11 60

    Yüksek Denetleme Kurulu

  419 21 45

    Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar

  431 11 00

    Yüksek Öğretim Kurumu

  226 47 00

    Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

  435 54 80

    Ziraai Donatım Kurumu

  316 44 12