Make your own free website on Tripod.com

      

  DEVLET
  KURUMLARI


     DEVLET İDARİ KURULUŞLAR

      Cumhurbaşkanlığı
    Santral

  468 63 00  

    Genel Sekreterlik

  468 63 80  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  468 50 40  

    Halkla İlişkiler

  468 63 95  

    Basın Müşavirliği

  468 50 10  

      TBMM Başkanlığı
    Santral

  420 50 00  

    Başkanlık

  420 51 50  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  420 51 51  

    Genel Sekreterlik

  420 67 21  

      Başbakanlık
    Santral

  413 70 00  

    Başbakanlık

  418 57 43  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  418 90 56  

    Özel Kalem Yardımcılığı

  425 04 84  

    Müsteşarlık

  418 87 55  

    Müsteşar Yardımcılığı

  419 13 63  

    Teftiş Kurulu Başkanlığı

  425 19 05  

    İdari ve Mali İşler

  417 04 74  

    Basın Müşavirliği

  231 35 12  

      Adalet Bakanlığı
    Santral

  417 77 70  

    Bakanlık

  419 13 31  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  418 63 61  

      İçişleri Bakanlığı
    Santral

  425 72 14  

    Bakanlık

  425 40 80  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  425 45 59  

      Dışişleri Bakanlığı
    Santral

  287 25 55  

    Bakanlık

  287 16 65  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  287 16 66  

      Milli Savunma Bakanlığı
    Santral

  417 61 00  

    Bakanlık

  418 64 19  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  418 64 85  

      Maliye Bakanlığı
    Santral

  425 51 00  

    Bakanlık

  425 00 18  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  425 00 80  

      Milli Eğitim Bakanlığı
    Santral

  419 12 00  

    Bakanlık

  425 00 23  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  425 06 56  

      Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
    Santral

  417 92 60  

    Bakanlık

  418 93 78  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  425 06 56  

      Sağlık Bakanlığı
    Santral

  435 64 40  

    Bakanlık

  431 48 20  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  431 48 21  

      Ulaştırma Bakanlığı
    Santral

  212 67 30  

    Bakanlık

  212 44 16  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  212 79 38  

      Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
    Santral

  419 16 80  

    Bakanlık

  419 16 77  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  419 16 81  

      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
    Santral

  212 97 00  

    Bakanlık

  212 93 57  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  212 93 58  

      Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
    Santral

  231 72 80  

    Bakanlık

  212 48 66  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  212 48 67  

      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
    Santral

  212 64 20  

    Bakanlık

  223 61 34  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  223 07 16  

      Orman Bakanlığı
    Santral

  417 60 00  

    Bakanlık

  425 28 18  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  425 35 19  

      Turizm Bakanlığı
    Santral

  212 83 00  

    Bakanlık

  212 83 50  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  212 83 00  

      Çevre Bakanlığı
    Santral

  287 99 63  

    Bakanlık

  285 66 36  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  285 66 38  

      Kültür Bakanlığı
    Santral

  309 08 50  

    Bakanlık

  309 08 50  

    Özel Kalem Müdürlüğü

  311 16 81  

                   
    Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

  440 78 78  

    Yargıtay Başkanlığı

  417 53 80  

    Danıştay Başkanlığı

  425 99 14  

    Sayıştay Başkanlığı

  310 23 00  

    Cumhuriyet Başsavcılığı

  425 55 62  

    Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

  425 04 48  

    Uyuşmazlık Mahkemesi

  440 14 53  

    Askeri Yargıtay Başkanlığı

  425 08 65  

    Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

  425 08 88  

    Askeri Yargıtay Başsavcılığı

  425 16 92